Borelioza

 

Borelioza to wieloukładowa choroba zakaźna, która wywoływana jest przez bakterie należące do krętków. Bakterie te dostają się do organizmu w wyniku ukłucia kleszcza i przenoszone są głównie z jego śliną. Ślina kleszcza zawiera składniki, które zakłócają reakcję odpornościową w miejscu ukłucia, co znacznie ułatwia infekcję.
Borrelia żyje wewnątrzkomórkowo oraz przekracza barierę krew-mózg, co stwarza pewne problemy w czasie leczenia (tylko niektóre antybiotyki penetrują barierę krew-mózg i tylko niektóre działają wewnątrzkomórkowo).
Nieleczona infekcja może być obecna przez wiele miesięcy lub nawet lat.
Najczęstszym objawem wczesnej postaci boreliozy jest rumień wędrujący. Inne wczesne zmiany to rzadko występujący naciek limfocytarny skóry oraz objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, ból głowy, osłabienie. Wczesne objawy ustępują w ciągu 3 miesięcy i u części chorych rozwija się postać wczesna rozsiana, która może przebiegać pod postacią zapalenia stawów lub neuroboreliozy albo (rzadziej) zapalenia mięśnia sercowego. Po wielu latach od zakażenia u części chorych dochodzi do zanikowego zapalenia skóry, przewlekłego zapalenia stawów, powikłań neurologicznych.

Borelioza to najczęściej występująca choroba odkleszczowa. Najwięcej zachorowań na boreliozę notuje się w północno-wschodnich stanach USA, w Europie Środkowej, Skandynawii i Rosji.

W Polsce większość nowych przypadków boreliozy jest notowana między 1 maja a 30 listopada,
a 80% przypadków występuje w czerwcu i lipcu

 

kleszcz

 

Przeprowadzane terapie odciążające, przy pomocy których niszczone są obciążenia, a następnie usuwane z organizmu, wraz z wytworzonymi przez nie toksynami,  polegają na oddziaływaniu częstotliwościami rezonansowymi właściwymi dla danego obciążenia, np. bakterii, co prowadzi w konsekwencji do zniszczenia go. Terapie wzmacniają również układ immunologiczny. 

Terapie powinny odbywać się według indywidualnych zaleceń terapeuty. Ilość wizyt zależna jest od stanu pacjenta. Jedna terapia trwa od 30 minut do 1,5 godziny. Ważne jest wypicie wody w ciągu całej doby po terapii oraz nie stosowanie używek.

Przeprowadzamy je zarówno u małych dzieci, jak i u osób dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. Wszystkie zabiegi są bezinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe dla pacjenta. 


Przeciwwskazaniem do korzystania z metody BRT jest wszczepiony rozrusznik serca, ciąża, przeszczep organów oraz leczenie chemioterapeutyczne (w trakcie).