Jęczmień

Jęczmień jest grudkowym ropniem jednego lub kilku gruczołów, których ujścia znajdują się na brzegach powiek. Większość jęczmieni powstaje u podstawy rzęsy na zewnętrznej stronie powieki, ale niektóre z nich, zwane jęczmieniami wewnętrznymi, tworzą się na wewnętrznej krawędzi powieki. Najczęściej jęczmień wywołują bakterie gronkowca (Staphylococcus aureus).

Pojawieniu się jęczmienia na powiece sprzyja spadek odporności (np. przebyte przeziębienie czy grypa), przedłużający się stres, dotykanie lub tarcie oczu brudnymi rękoma, źle dobrane kosmetyki, itp. Jęczmienie mnogie i nawracające bywają oznaką niewyrównanej lub nieleczonej cukrzycy.

Metoda BRT jest bardzo skuteczna w leczeniu jęczmienia.

Zalecane są 3 wizyty odbywane codziennie.

 

Terapia przy pomocy biorezonansu jest klasyczną terapią regulacyjną organizmu. Procesy regulacyjne zachodzą wyłącznie dzięki oddziaływaniu ultra słabych informacji elektromagnetycznych. Oprócz drgań fizjologicznych występują także drgania patologiczne, określane razem jako drgania własne pacjenta. Drgania te można odprowadzić z powierzchni ciała za pomocą elektrod i przez przewód przekazać do aparatu terapeutycznego. Drgania własne przetwarza się w drgania terapeutyczne, które powracają do ciała pacjenta, powodując w nim działania lecznicze (usuwanie patogennych czynników). Wytworzone w ten sposób pole drgań jest w stanie wytłumić nieprawidłowe oddziaływanie międzykomórkowe i wzmocnić właściwe, sprowokować organizm do właściwej pracy, a także pobudzić system odporności, aby go zaktywizować do usunięcia z organizmu patogenu. Drgania wywołują w organizmie pacjenta działanie terapeutyczne poprzez wygaszanie, względnie redukcję drgań patologicznych.

Celem terapii jest przywrócenie w organizmie prawidłowych drgań na poziomie komórkowym i komunikacji pomiędzy komórkami, a wytłumienie patologicznych, tak aby przywrócić prawidłową pracę danego narządu, układu lub całego organizmu.

Podczas terapii biorezonansem organizm nie jest poddawany oddziaływaniom napięcia prądu ani stałego ani zmiennego.