KOLOIDY

Wszystkie preparaty dostępne są u nas.  Ceny podane w zakładce cennik.

Preparaty EGP System® są najlepsze na rynku światowym pod względem skuteczności oraz właściwości fizykochemicznych.

Znaczna część dostępnych preparatów wytwarzana jest metodą chemiczną, przez co określane są one mianem koloidów jonowych. Takie preparaty często zawierają zanieczyszczenia chemiczne. Cząstki jonowe łatwo wchodzą w reakcje chemiczne (nie zawierają jednego elektronu, przez co łatwo łączą się z innymi związkami). W efekcie ich działanie w organizmie jest krótkotrwałe, szybko przekształcają się w nieefektywne związki lub też tworzą substancje trujące. Spożywanie tego typu koloidów może prowadzić do zatrucia. Jonowe cząstki srebra mogą odkładać się w organizmie i w efekcie powodować srebrzycę. Cząstki jonowe reagują również ze światłem. Pod wpływem jego działania koloid jonowy w krótkim czasie zmienia barwę na ciemniejszą. Z tego względu jonowe koloidy muszą być przechowywane w ciemnych butelkach. Dostępne są również preparaty, w których nanocząstki mają sferyczną (lub kulistą) strukturę. Cząstki w takiej formie nie mają ani tak dużej powierzchni czynnej jak w przypadku płaskich nanocząstek, ani tak dużej zdolności przylegania do powierzchni.

 

Preparaty EGP System® otrzymywane są metodą fizyczną, przez co określane są jako niejonowe, co oznacza, że silnie zdyspergowana faza metaliczna takich koloidów nie zawiera chemicznie przyłączonych, ujemnych grup anionowych, zaś samo srebro, miedź, złoto oraz platyna nie występują tutaj w postaci dodatniego kationu (metoda fizycznego uzyskiwania nanokoloidów jest całkowicie ekologiczna i bezodpadowa). Charakteryzuje je:

– wysokie stężenie nanocząstek: 50 ppm,

– ultra mała średnica nanoczqstek: 2 – 5 nm (kilkadziesiąt atomów) – dostrzec je można dopiero pod mikroskopem elektronowym, są 10 razy mniejsze od najmniejszych wirusów i około 200 razy mniejsze od najmniejszych bakterii,

– unikalna struktura nanocząstek: płaska, płytkowa (płatkowa, listkowa), monokrystaliczna, z regularnym rozmieszczeniem atomów, tworzących siatkę krystaliczną, zapewniająca bezkonkurencyjną, największą możliwą powierzchnię czynną, optymalne pokrycie napawanej powierzchnioraz łatwość przylegania do powierzchni,

– ultra mała grubość nanocząstek: kilka atomów (niemal przezroczyste),

– nanocząstki cechują się wysoką jednorodnością pod względem struktury i średnicy,

– nanocząstki posiadają naturalne właściwości metali szlachetnych,

– nanocząstki są czyste chemicznie (wytwarzane z czystego metalu), wolne od zanieczyszczeń powierzchniowych,

– zawarte nanocząstki nie reagują ze światłem, preparaty ani pokryte nimi powierzchnie nie ciemnieją pod wpływem światła, z tego względu nie muszą być przechowywane w ciemnych butelkach, oferowane preparaty znajdują się w plastikowych, przezroczystych butelkach, nigdy nie zmienią barwy, co świadczy o ich wysokiej jakości,

– odznaczają się bardzo wysoką stabilnością fizykochemiczną, nie ulegają procesowi sedymentacji – nie wymagają wstrząsania przed użyciem,

– wydajne, wystarczają na kilkumiesięczne, codzienne stosowanie,

– odznaczają się wyjątkową skutecznością i długotrwałością, skuteczne nawet po wyschnięciu (dzięki płaskiej strukturze powierzchniowe działanie jest przedłużone),

– zawarte nanocząstki nie wchodzą w reakcje chemiczne, są neutralne chemicznie, nie reagują z kwasami organicznymi i nieorganicznymi, stanowiącymi typowe składniki obecne wewnątrz ludzkiego lub zwierzęcego układu trawiennego,

– niejonowe nanocząstki nie kumulują się w organizmie, ich nadmiar jest wydalany, nie tworzą groźnych dla życia azotanów, azotynów oraz chlorków, nie istnieje zagrożenie zachorowania na srebrzycę,

– działają jak antybiotyk,

– biobójcze działanie polega na przyłączaniu się i przenikaniu nanocząstek do błon komórkowych patogenów, przez co blokowane są ich procesy metaboliczne, w efekcie czego obumierają,

– patogeny neutralizowane są w ciągu kilku, kilkunastu minut, nie są one w stanie rozwinąć odporności wobec biobójczych nanocząstek,

– zawarte cząstki metali szlachetnych w skali nono są o wiele bardziej efektywne w działaniu oraz aktywnym penetrowaniu skóry w porównaniu z preparatami lub maseczkami wykonanymi na bazie mikrocząstek metali szlachetnych.

 

 

Uwaga: Preparaty EGP System® nie są lekami. Podane zastosowania mają charakter wyłącznie informacyjny, zostały pozyskane z doświadczeń, oraz opracowań naukowych badań klinicznych. Informacje te nie zastępują porady lekarza. Produkty przeznaczone są do użytku zewnętrznego. Ze względów prawnych nie mogą być stosowane w Polsce jako suplementy diety oraz jako produkty spożywcze. Ich stosowanie zależy wyłącznie od inicjatywy kupującego. Produkty nie powinny być stosowane przez osoby uczulone na srebro, miedź, złoto lub platynę.