Neuralgia

neuron2

Neuralgia, inaczej nerwoból pojawia się z powodu zaburzeń w jednym z nerwów przenoszących bodźce zmysłowe do mózgu. Ma charakter ostry, rwący, szarpiący, piekący i promieniuje w obszarze unerwienia określonego nerwu lub jego gałęzi. Często ma charakter napadowy – tzn. między okresami bólu trwającymi sekundy, minuty lub godziny, występują okresy zupełnie bezbólowe lub o znacznie złagodzonych dolegliwościach.

Neuralgia nerwu trójdzielnego

Nerwoból ten charakteryzuje się silnymi, napadowymi bólami przeszywającymi połowę twarzy czyli obszar unerwiony przez nerw trójdzielny (zazwyczaj jedną albo dwie jego gałęzie). W czasie napadu bólu mogą pojawiać się skurcze mięśni twarzy oraz łzawienie oka po stronie występowania bólu. Napady bólowe mogą trwać kilka do kilkunastu minut, a częstotliwość ich występowania waha się od kilku w ciągu miesiąca do nawet kilkunastu w ciągu dnia.
Neuralgia nerwu trójdzielnego jest najczęściej występującym nerwobólem. Rzadko dotyka osoby przed 35 rokiem życia, zazwyczaj chorują ludzie starsi. 

Terapia aparatem Bicom Optima sprawdza się w łagodzeniu lub likwidacji bólów napadowych. Jest nieinwazyjna, bezbolesna, nie powoduje skutków ubocznych i nie koliduje z innymi metodami leczenia.

Terapia przy pomocy biorezonansu jest klasyczną terapią regulacyjną organizmu. Procesy regulacyjne zachodzą wyłącznie dzięki oddziaływaniu ultra słabych informacji elektromagnetycznych. Oprócz drgań fizjologicznych występują także drgania patologiczne, określane razem jako drgania własne pacjenta. Drgania te można odprowadzić z powierzchni ciała za pomocą elektrod i przez przewód przekazać do aparatu terapeutycznego. Drgania własne przetwarza się w drgania terapeutyczne, które powracają do ciała pacjenta, powodując w nim działania lecznicze (usuwanie patogennych czynników). Wytworzone w ten sposób pole drgań jest w stanie wytłumić nieprawidłowe oddziaływanie międzykomórkowe i wzmocnić właściwe, sprowokować organizm do właściwej pracy, a także pobudzić system odporności, aby go zaktywizować do usunięcia z organizmu patogenu. Drgania wywołują w organizmie pacjenta działanie terapeutyczne poprzez wygaszanie, względnie redukcję drgań patologicznych.

Celem terapii jest przywrócenie w organizmie prawidłowych drgań na poziomie komórkowym i komunikacji pomiędzy komórkami, a wytłumienie patologicznych, tak aby przywrócić prawidłową pracę danego narządu, układu lub całego organizmu.

Podczas terapii biorezonansem organizm nie jest poddawany oddziaływaniom napięcia prądu ani stałego ani zmiennego.