Smog

IMG_20170127_074552888kopia


Czy zdajesz sobie sprawę,

jakie skutki dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich
może mieć zanieczyszczenie powietrza?

 

Zanieczyszczenie powietrza działa niekorzystnie na roślinność, zwierzęta, wodę, glebę i na człowieka. Zanieczyszczenia przedostają się do naszych organizmów przez skórę, układ pokarmowy a nawet gałki oczne ale przede wszystkim przez układ oddechowy.

Zanieczyszczenie powietrza to każda substancja stała, ciekła lub gazowa, której stężenie jest większe od zawartości naturalnej. Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na naturalne (m.in. wirusy, bakterie, zarodniki, pyłki, sól morska, pył glebowy, pył wulkaniczny, popioły pochodzące z pożarów lasów itp.) i sztuczne (energetyka, przemysł, transport i rolnictwo).

W danych o smogu występuje skrót PM, który oznacza pył zawieszony (mieszaninę cząstek, która wisi w powietrzu). Liczba natomiast określa wielkość drobinek pyłu (2,5 to malutkie cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą wdzierać się do dróg oddechowych, płuc i krwi;  10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które wnikają do dróg oddechowych i płuc). Im mniejsza średnica cząstek, tym większa szkodliwość pyłu, ponieważ trujące substancje mają łatwiejszy dostęp do organizmu.

Odpowiedź naszego organizmu na obciążające go substancje toksyczne może być ostra (kiedy do organizmu dostanie się jednorazowo duża dawka substancji toksycznych), chroniczna (kiedy do organizmu wprowadzane są przez długi okres czasu małe dawki substancji toksycznych) oraz utajona (kiedy obciążenia organizmu substancjami toksycznymi nie są „widoczne” i mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie).

W 2013 roku WHO uznała, że pyły zawieszone mają zauważalny i dobrze udowodniony wpływ na zwiększenie zachorowalności na raka płuc. Według szacunków WHO w objętym badaniami 2010 roku z powodu raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza zmarło na świecie 230 tys. osób. Według Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2.5 znajduje się w Polsce.

 

Choroby, które powoduje smog to m.in.: 

> alergie (katar sienny, zapalenie spojówek),
> astma,
> niewydolność oddechowa,

> przewlekłe zapalenie oskrzeli,
> przewlekła obturacyjna choroba płuc,
> nowotwory,
> choroby układu krążenia (zawał, zator, udar),
> duszności, nierówna praca serca, ból w klatce piersiowej,
> inne schorzenia oskrzeli i dróg oddechowych.

 

Terapia odciążająca polega na oddziaływaniu częstotliwościami rezonansowymi właściwymi dla danego obciążenia. Przy pomocy tej terapii niszczone są obciążenia, a następnie usuwane z organizmu, wraz z wytworzonymi przez nie toksynami. Przeprowadzamy je zarówno u małych dzieci, jak i u osób dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. Wszystkie zabiegi są bezinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe dla pacjenta. 

Terapia przy pomocy biorezonansu jest klasyczną terapią regulacyjną organizmu. Procesy regulacyjne zachodzą wyłącznie dzięki oddziaływaniu ultra słabych informacji elektromagnetycznych. Oprócz drgań fizjologicznych występują także drgania patologiczne, określane razem jako drgania własne pacjenta. Drgania te można odprowadzić z powierzchni ciała za pomocą elektrod i przez przewód przekazać do aparatu terapeutycznego. Drgania własne przetwarza się w drgania terapeutyczne, które powracają do ciała pacjenta, powodując w nim działania lecznicze (usuwanie patogennych czynników). Wytworzone w ten sposób pole drgań jest w stanie wytłumić nieprawidłowe oddziaływanie międzykomórkowe i wzmocnić właściwe, sprowokować organizm do właściwej pracy, a także pobudzić system odporności, aby go zaktywizować do usunięcia z organizmu patogenu. Drgania wywołują w organizmie pacjenta działanie terapeutyczne poprzez wygaszanie, względnie redukcję drgań patologicznych.

Celem terapii jest przywrócenie w organizmie prawidłowych drgań na poziomie komórkowym i komunikacji pomiędzy komórkami, a wytłumienie patologicznych, tak aby przywrócić prawidłową pracę danego narządu, układu lub całego organizmu.

Podczas terapii biorezonansem organizm nie jest poddawany oddziaływaniom napięcia prądu ani stałego ani zmiennego.