Terapia Odciążająca

img_20161010_120307879-male

Prowadzimy nie tylko nowoczesną diagnostykę, ale również wykonujemy bardzo skuteczne terapie oczyszczające z różnego typu obciążeń.

Przy pomocy aparatu BICOM OPTIMA wykonywane są m. in. testy identyfikacyjne czyli diagnostyka określająca obciążenia naszego organizmu (pestycydy, substancje rakotwórcze, środki chemiczne, przemysłowe środki toksyczne, grzyby, robaki, metale, candida, pierwotniaki). Wyniki testu są natychmiastowe. 

Po wykonanych testach identyfikacyjnych przeprowadzane są terapie odciążające, przy pomocy których niszczone są obciążenia, a następnie usuwane z organizmu, wraz z wytworzonymi przez nie toksynami. Zabiegi polegają na oddziaływaniu częstotliwościami rezonansowymi właściwymi dla danego obciążenia, np. pasożyta, co prowadzi w konsekwencji do zniszczenia go. Terapie wzmacniają również układ immunologiczny. 


Przeprowadzamy je zarówno u małych dzieci, jak i u osób dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. 
Wszystkie zabiegi są bezinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe dla pacjenta. 


Przeciwwskazaniem do korzystania z metody BRT jest wszczepiony rozrusznik serca, ciąża, przeszczep organów oraz leczenie chemioterapeutyczne (w trakcie).

 

 

Terapia przy pomocy biorezonansu jest klasyczną terapią regulacyjną organizmu. Procesy regulacyjne zachodzą wyłącznie dzięki oddziaływaniu ultra słabych informacji elektromagnetycznych. Oprócz drgań fizjologicznych występują także drgania patologiczne, określane razem jako drgania własne pacjenta. Drgania te można odprowadzić z powierzchni ciała za pomocą elektrod i przez przewód przekazać do aparatu terapeutycznego. Drgania własne przetwarza się w drgania terapeutyczne, które powracają do ciała pacjenta, powodując w nim działania lecznicze (usuwanie patogennych czynników). Wytworzone w ten sposób pole drgań jest w stanie wytłumić nieprawidłowe oddziaływanie międzykomórkowe i wzmocnić właściwe, sprowokować organizm do właściwej pracy, a także pobudzić system odporności, aby go zaktywizować do usunięcia z organizmu patogenu. Drgania wywołują w organizmie pacjenta działanie terapeutyczne poprzez wygaszanie, względnie redukcję drgań patologicznych.

Celem terapii jest przywrócenie w organizmie prawidłowych drgań na poziomie komórkowym i komunikacji pomiędzy komórkami, a wytłumienie patologicznych, tak aby przywrócić prawidłową pracę danego narządu, układu lub całego organizmu.

Podczas terapii biorezonansem organizm nie jest poddawany oddziaływaniom napięcia prądu ani stałego ani zmiennego.